Fåglar

En samling svenska fåglar
Fiskgjusar Storlom Kanadagås Storlomar Smålom Smålom
Smålom Smålom Strömstare : Njupeskär Skrattmås Tärna Tordmule
Tordmule Sillgrissla Mandarinand Sångsvan Sångsvanar Sångsvanar
Sångsvan Trana Tranor Storspov Orrar och storspov Orrtupp
Tjädertupp Tjädertupp Lavskrika Tofsmes Blåmes och entita Trädkrypare
Sidensvans Stjärtmes Buskskvätta Busksångare Nötkråka Nötkråka
Nötkråka Korp Hökuggla Sparvhök Slaguggla Slaguggla
Slaguggleungar Nötskrika Blåmes Svartmes Tofsmes Talgoxe
Nötväcka Ljungpipare Fjällabb